Buurtbemiddeling aanvragen

Iedere inwoner van de gemeente Lochem kan gratis gebruik maken van buurtbemiddeling. Voorwaarde is dat u bereid bent om in gesprek te gaan met degene die u last bezorgt en dat die daadwerkelijk in uw directe omgeving woont.
Natuurlijk hoeft u dat gesprek niet alleen te voeren. De bemiddelaars spreken eerst met alle partijen en doen daarna samen met u het bemiddelingsgesprek.

Neem contact met ons op voor meer informatie, advies of om uw zaak aan te melden. U kunt ook aan uw gemeente, woningcorporatie of aan de wijkagent vragen of zij buurtbemiddeling inschakelen.