Over buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een project dat wordt uitgevoerd door de Stichting Welzijn Lochem.

Buurtbemiddeling in Lochem wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de gemeente Lochem, Viverion en IJsseldal Wonen.

En niet in de laatste plaats wordt buurtbemiddeling mogelijk gemaakt door de vrijwillige inzet van de buurtbemiddelaars.

Privacy en de AVG

Buurtbemiddeling als onderdeel van Stichting Welzijn Lochem hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy van klanten, vrijwilligers, medewerkers en andere betrokkenen.  We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en we doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit doen we conform de huidige wet- en regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hier vindt u meer informatie: Hoe zit het met mijn privacy?

Contactgegevens

Buurtbemiddeling is te bereiken via mail, telefoon, per post en door middel van een contactformulier.

e-mail: aanmelden@buurtbemiddelingswl.nl

telefoon: 0619201295 (Gertjan Krediet, coördinator)

postadres: 

Buurtbemiddeling
p/a Stichting Welzijn Lochem
Postbus 196
7240 AD Lochem