Over buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een project dat wordt uitgevoerd door de Stichting Welzijn Lochem.

Buurtbemiddeling in Lochem wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de gemeente Lochem, Viverion en IJsseldal Wonen.

En niet in de laatste plaats wordt buurtbemiddeling mogelijk gemaakt door de vrijwillige inzet van de buurtbemiddelaars.

Privacy en de AVG

Buurtbemiddeling als onderdeel van Stichting Welzijn Lochem hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy van klanten, vrijwilligers, medewerkers en andere betrokkenen.  We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en we doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit doen we conform de huidige wet- en regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hier vindt u meer informatie: Hoe zit het met mijn privacy?

Contactgegevens

Buurtbemiddeling is te bereiken via mail, telefoon, per post en door middel van een contactformulier.

e-mail: aanmelden@buurtbemiddelingswl.nl

telefoon: 0619201295 (Gertjan Krediet, coördinator)

postadres: 

Buurtbemiddeling
p/a Stichting Welzijn Lochem
Postbus 196
7240 AD Lochem

Buurtbemiddeling heeft een nieuwe naam: GoedeBuren

Houd het goed met de buren!

 

Lukt dat even niet? Hebt u last van de buren? Dan luisteren wij graag naar uw problemen en denken samen met u na over een oplossing.

Wij helpen bewoners die last ondervinden van buren of buurtgenoten. We hebben jarenlange ervaring met problemen en ruzies tussen buren. Een goed gesprek met de buren is vaak een goede oplossing. Daarbij helpen wij u graag. We ondersteunen u op de achtergrond of we organiseren een gesprek met de buren onder begeleiding van onze bemiddelaars.

Wilt u liever niet in gesprek? Ook dan kunnen we u helpen. We zoeken samen met u naar een oplossing. We bieden een luisterend oor, denken mee over de mogelijkheden om er iets aan te doen, adviseren over praktische en juridische mogelijkheden en kennen de wegen naar instanties die u helpen.
 

Onze hulp is gratis voor inwoners van de gemeente Lochem.

Ga voor hulp en informatie naar www.goedeburenlochem.nl