Buurtbemiddeling is gratis voor bewoners in de gemeente Lochem. Buurtbemiddeling wordt mogelijk gemaakt door financiële hulp van de gemeente en woningcorporaties en door de inzet van vele vrijwillige buurtbemiddelaars.