Bemiddelaar zijn is geen eenvoudige klus. Van een bemiddelaar wordt verwacht dat hij of zij:

  • goed kan luisteren
  • niet oordeelt over wie gelijk heeft en wie niet
  • onpartijdig is
  • het aan de partijen overlaat om oplossingen te zoeken
  • bereid is om nieuwe vaardigheden te leren en anderen andere bemiddelaars te ondersteunen

Het allerbelangrijkste is dat een bemiddelaar hart voor de zaak heeft en anderen graag helpt om weer een goede relatie met de buren te krijgen.