Bemiddelen voor buurtbemiddeling is vrijwilligerswerk. Er staat geen vergoeding tegenover het werk dat je doet. Alle onkosten die je maakt worden wel vergoed. Denk bijvoorbeeld aan vervoer- en telefoonkosten. Ook krijg je als bemiddelaar gratis opleiding in bijscholing en krijg je jaarlijks een gezellige activiteit aangeboden.