Bij een conflict vinden beide partijen vaak dat ze in hun gelijk staan. Buurtbemiddelaars proberen de partijen op een redelijke manier met elkaar te laten praten en de problemen te bespreken. De bemiddelaars beslissen niet wie partij gelijk heeft. Ze helpen de partijen te bespreken wat er nodig is om als normale buren met elkaar om te gaan.