Krijgt je als bemiddelaar betaald?

Bemiddelen voor buurtbemiddeling is vrijwilligerswerk. Er staat geen vergoeding tegenover het werk dat je doet. Alle onkosten die je maakt worden wel vergoed. Denk bijvoorbeeld aan vervoer- en telefoonkosten. Ook krijg je als bemiddelaar gratis opleiding in bijscholing en krijg je jaarlijks een gezellige activiteit aangeboden.

 

kleur: 
color_w