Hoe zit het met mijn privacy?

Buurtbemiddeling als onderdeel van Stichting Welzijn Lochem hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy van klanten, vrijwilligers, medewerkers en andere betrokkenen.  We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en we doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit doen we conform de huidige wet- en regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De bemiddelaars die bij u op bezoek komen gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Zij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan de coördinator en deze registreert die alleen voor zover die noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening.

Stichting Welzijn Lochem heeft een privacy verklaring opgesteld waarin we u op transparante wijze informeren over hoe wij (inclusief buurtbemiddeling) omgaan met uw persoonsgegevens.  In de privacy verklaring is opgenomen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

De privacy verklaring van Stichting Welzijn Lochem vindt u hier: Privacyverklaring Stichting Welzijn Lochem

Hebt u naar aanleiding van deze privacy verklaring nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn Lochem: 0573-29 70 00 of per mail: info@welzijnlochem.nl

kleur: 
color_w

Buurtbemiddeling heeft een nieuwe naam: GoedeBuren

Houd het goed met de buren!

 

Lukt dat even niet? Hebt u last van de buren? Dan luisteren wij graag naar uw problemen en denken samen met u na over een oplossing.

Wij helpen bewoners die last ondervinden van buren of buurtgenoten. We hebben jarenlange ervaring met problemen en ruzies tussen buren. Een goed gesprek met de buren is vaak een goede oplossing. Daarbij helpen wij u graag. We ondersteunen u op de achtergrond of we organiseren een gesprek met de buren onder begeleiding van onze bemiddelaars.

Wilt u liever niet in gesprek? Ook dan kunnen we u helpen. We zoeken samen met u naar een oplossing. We bieden een luisterend oor, denken mee over de mogelijkheden om er iets aan te doen, adviseren over praktische en juridische mogelijkheden en kennen de wegen naar instanties die u helpen.
 

Onze hulp is gratis voor inwoners van de gemeente Lochem.

Ga voor hulp en informatie naar www.goedeburenlochem.nl