Welkom bij buurtbemiddeling!

Buurtbemiddeling helpt u om problemen met uw buren te bespreken. Bemiddelaars praten eerst met u en dan met uw buren. Daarna zorgen zij voor een gezamenlijk gesprek en helpen ze bij het maken van afspraken met uw buren.

Nicolien Prinsen en Marion ter Elst Beste Buur 2016

Zaterdag 24 september werden Nicolien Prinsen uit Lochem en Marion ter Elst uit Delden in hun gemeente gehuldigd tot Beste Buur van 2016. De Beste Buur verkiezing wordt georganiseerd door buurtbemiddeling. De Beste Buur is iemand die veel voor de buren en voor de buurt over heeft. Kortom, iemand die ieder graag als buur heeft.

In de gemeente Lochem en in de gemeente Hof van Twente kregen inwoners een maand lang de gelegenheid een buur voor deze verkiezing te nomineren. Dit jaar werden 9 mensen in de gemeente Lochem en een zelfde aantal in de gemeente Hof van Twente genomineerd. Een jury beoordeelde de nominaties. “Ieder verhaal is mooi om te lezen en het is verschrikkelijk moeilijk om te kiezen wie de Beste Buur wordt”, vertelt een jurylid. Op 20 september besloot de jury wie de Beste Buur van 2016 in iedere gemeente werd. In het geheim werd samen met de buren een verrassingsbezoek georganiseerd en zaterdag 24 september was het zover. In Delden belde burgemeester Ellen Nauta aan bij Marion ter Elst. In Lochem wachtte wethouder Bert Groot Wesseldijk Nicolien Prinsen op met een grote bos bloemen en een waardebon. Erachteraan kwam een grote stroom buren die allen de nieuwe Beste Buur feliciteerden. De verassing was overweldigend en de gebeurtenis was niet zonder emoties.

De jury heeft keek bij de selectie naar het aantal keren dat iemand genomineerd werd, of de genomineerde zich voor de hele staat of buurt inzet en of de genomineerde een mooi voorbeeld vormt van een goede buur. De jury heeft Marion gekozen omdat ze aandacht heeft voor de hele buurt. Ze is attent uit zichzelf en zet anderen graag in het zonnetje. Ze betrekt anderen erbij en is zo smeerolie in de buurt. Naast dat alles doet ze ook nog eens vrijwilligerswerk. Nicolien werd uitgekozen omdat ze niet alleen zelf een goede buur is maar ook anderen daar bij betrekt. Ze legt verbindingen. Ze heeft een druk leven maar daarnaast heeft ze toch oog voor anderen en is daarvoor een steun. Ze is praktisch en zorgt dat zaken georganiseerd worden.

Nicolien en Marion van harte gefeliciteerd!

Gezellig bij het haardvuur?

haardvuur

Onlangs kreeg buurtbemiddeling iemand aan de telefoon die last had van de rook van een houtkachel van de buren. "Elke dag gaat de haard aan! Ik slaap graag met het raam open maar dat kan niet meer omdat de rook naar binnen trekt", klaagde de beller. Een goed gesprek met de buren was niet meer mogelijk. Hij had er al zo vaak over geklaagd en ten einde raad zelfs 's avonds over de schutting geroepen. Buurtbemiddeling ging bij beide partijen op bezoek en zette ze rond de tafel.
De buren vinden de gezelligheid van de houtkachel belangrijk. Ze hebben allebei een fulltime baan en als ze thuis zijn willen ze kunnen genieten. Het gedrag van de buurman heeft hen behoorlijk geërgerd. "We laten ons niet verbieden om de haard te stoken". Ze hadden niet door dat de rook bij buurman in de slaapkamer trekt. Ze schrokken er wel van dat hij daar niet van kon slapen.
Uiteindelijk zijn er afspraken gemaakt over het tijdstip waarop wordt gestookt. Niet elke dag en niet na tien uur 's avonds. Buurman kon er uiteindelijk opgelucht om lachen en beloofde zelfs om ze wat snoeihout uit de tuin te geven voor hun houtkachel. "Maar niet na 10 uur!"

Als je van de gezelligheid en de warmte van een houtkachel of open haard houdt is dat natuurlijk OK. Houd bij het stoken wel rekening met de buren. Klik hier om meer tips te lezen over het stoken van een houtkachel of open haard.

Ruim helft gemeenten biedt buurtbemiddeling

Voor het bestrijden van woonoverlast kiezen gemeenten steeds vaker voor buurtbemiddeling. In augustus 2014 zetten 207 gemeenten vrijwillige bemiddelingsteams in (in 2007 waren dat er 77). In deze gemeenten is buurtbemiddeling de eerste mogelijkheid om burenconflicten op te lossen.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ziet buurtbemiddeling als een effectief middel tegen burenoverlast. Uit onderzoek blijkt dat de inzet van zo'n 2.200 vrijwillige buurtbemiddelaars succesvol is: landelijk werd in 2013 gemiddeld 69 procent van de zaken opgelost.

Slagingskans grootst in vroeg stadium

Buurtbemiddeling heeft de meeste kans van slagen als bewoners tijdig aan de bel trekken. Het motto is dan ook 'Woonoverlast? Buurtbemiddeling eerst!'. Want, in een zo vroeg mogelijk stadium van de overlast waarin ruzie niet is geëscaleerd, kunnen buren vaak nog een normaal gesprek met elkaar voeren. Dat is een stuk lastiger als de emoties hoog opgelopen zijn en partijen aan hun standpunten vasthouden. Belangrijk is dus dat mensen elkaar weer en blijvend durven aanspreken én dat ze iets van elkaar kunnen verdragen. Een getrainde buurtbemiddelaar kan mensen goed begeleiden om weer met elkaar in gesprek te gaan.

Eigen kracht bewoners

Buurtbemiddeling maakt gebruik van de eigen kracht van bewoners. Want als burger ben je ook zelf verantwoordelijk voor een prettige leefomgeving. Komen bewoners er niet zelfstandig uit, dan kunnen ze onder de deskundige begeleiding van twee vrijwillige buurtbemiddelaars gezamenlijk hun probleem oplossen, zonder een beroep te hoeven doen op bijvoorbeeld politie, woningcorporatie of gemeente. Bewoners opgeleid tot buurtbemiddelaar, zetten zich belangeloos in om burenruzies te helpen oplossen.


Bron: CCV

Buurtbemiddeling op Achterhoek FM

Donderdag 26 maart om 18:00 besteedde Achterhoek FM een uur lang aandacht aan buurtbemiddeling. Projectleider Gertjan Krediet en bemiddelaar Arjan Klein Hazebroek vertelden over het vak en over het project. Geen kans gehad om te luisteren? Ga naar de website van Achterhoek FM en beluister de uitzending via de knop 'uitzending gemist'. Ga naar achterhoekfm.nl .